Teamer­fol­ge Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten


Zusam­men­fas­sung
Mul­tis­port-Events12 Medail­len
(4 x Sil­ber, 8 x Bron­ze)
37 Teil­nah­men
Welt­meis­ter­schaf­ten23 Medail­len
(4 x Gold, 6 x Sil­ber, 13 x Bron­ze)
62 Teil­nah­men
Euro­pa­meis­ter­schaf­ten 41 Medail­len
(8 x Gold, 10 x Sil­ber, 23 x Bron­ze)
111 Teil­nah­men


(AC) Stand: 02.07.2022

„Teamer­fol­ge Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten“ wei­ter­le­sen

3,734 total views, 4 views today